riikkayrttiaho

Saamelaisalueet myytävänä

Irlantilainen kaivosyhtiö Karelian Diamond Resources kartoittaa timantinkaivuumahdollisuuksia Utsjoen alueella ja Tukes hyväksyi yhtiön varausilmoituksen keväällä. Varausilmoitus ei oikeuta kaivostoiminnan aloittamista mutta päätöksen mukaan kyseisellä alueella yritys saa tehdä tutkimusta sekä vähäistä näytteenottoa ja myöhemmin hakea laajempaa lupaa toiminnalle.

 

Utsjoen kirkonkylän eteläpuolella sijaitseva alue on saamelaisten poronhoitoaluetta ja Utsjoki on merkittävä kalajoki josta kalastetaan erityisesti lohta. Mikäli timanttikaivos tulevaisuudessa toteutuisi, vaikuttaisi se voimakkaasti poronhoidon sujuvuuteen ja kaivosteollisuus voi olla uhka myös Utsjoen ekosysteemille ja kalakannoille. Kalastus ja poronhoito kuuluvat saamelaiskulttuuriin olennaisella tavalla ja näin ollen timanttikaivos paitsi vaarantaa saamelaiselinkeinojen harjoitusta, myös kajoaa ikävästi alueen saamelaiskulttuuriin ja saamelaismaihin. Karelian Diamond Resources ei ole käynyt asiassa minkäänlaista dialogia alueen asukkaiden tai saamelaiskäräjien kanssa ja yhtiön varausilmoituksesta ovat valittaneet hallinto-oikeuteen ainakin Utsjoen kunta, Saamelaismuseosäätiö, ELY-keskus sekä Metsähallitus. Esimerkiksi Saamelaismuseosäätiön valitus hylättiin välittömästi, koska sillä ei katsottu olevan valitusoikeutta asiassa. Muiden valitusten käsittelyynottoa ei ole vielä päätetty.


Suomen valtio harjoittaa ristiriitaista politiikkaa alkuperäiskansojen suhteen eikä ole edelleenkään ratifioinut ihmisoikeusjärjestö ILO:n alkuperäiskansoja koskevaa sopimusta, Norja on sopimuksen ratifioinut. Sopimus vahvistaisi saamelaisten oikeuksia valtion maa- ja metsäalueita koskevassa päätöksenteossa ja sitä kautta mahdollisesti antaisi saamelaisille nykyistä enemmän oikeuksia koskien perinteisiä saamelaisalueita. Saamelaisia on historian saatossa systemaattisesti syrjitty kielellisesti ja kulttuurisesti sekä saatettu saamelaisalueita sellaiseen kuntoon että ihmiset ovat menettäneet asuinsijansa ja elinkeinonhajoitusalueensa. Esimerkiksi Lokan Tekojärvi on edelleen kipeä aihe monelle alueen asukkaille; 1960-luvun lopulla valmistunut tekoallas peitti alleen metsästys- ja kalastusmaita, pakotti ihmiset lähtemään kodeistaan ja jätti näin suuren jäljen alueen saamelaiskulttuuriin. Esimerkkejä on valitettavasti lukuisia nykypäivään asti, viimeisimpänä tämä nimenomainen timanttikaivoshanke.

 

Ylen Spotlight -ohjelmassa haastatellaan eri tahoja hankkeen ympärillä ja puolintuntisen ohjelman aikana tulee hyvin selväksi, miten päätöksentekijäpuoli suhtautuu utsjokilaisten ja muiden kaivoshanketta vastustavien huoliin; heitä ei hirveästi kiinnosta. Lopullisen päätöksen tekee valtion kaivosviranomainen, joka kyllä on velvoitettu kuulemaan saamelaiskäräjiä mutta lopulliseen päätökseen käräjillä ei käytännössä ole paljoa sanomista. Ohjelman lopussa Åbo Akademin geologian professori toteaa että maailma muuttuu ja Suomessa riittää kyllä tilaa kaikille, mutta ilmeisen vaikeaa on ymmärtää että kyse on Suomen alkuperäiskansan elinkeinoista sekä kokonaiseen kulttuuriin ja kulttuuri-identiteettiin vaikuttavasta alueesta. En tiedä onko kyseinen henkilö koskaan käynyt Pohjois-Lapissa mutta ainakaan hänellä ei ole mitään ymmärrystä esimerkiksi alueen elinkeinorakenteesta. Turusta käsin tilannetta ei tietenkään näe, joten etelästä on helppo huudella. Omasta mielestäni on valtavan problemaattista ja eettisesti kestämätöntä harjoittaa tällaista kolonialismihenkistä politiikkaa alkuperäiskansaa kohtaan ja tehdä ratkaisuja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa vahingoittaa ainutlaatuisia ekosysteemejä ja Pohjois-Lapin jo itsessään arvokasta ja uniikkia luontoa. Suomen valtio ei voi vuosikymmenestä toiseen harjoittaa kyseenalaista saamelaispolitiikkaa ja olla kuulematta saamelaisia heitä koskevissa päätöksissä. 

 

Mikäli kaivoshanketta aletaan viedä seuraavalle asteelle, pitäisi yrityksen olla velvoitettu toimimaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa ja valtion tulisi kartoittaa alue mahdollisten ympäristöriskien osalta - oleellista pitää mielessä ihan muutenkin näin Talvivaaran jälkimainingeissa. Mikäli ympäristövahinkojen riski on, niin kuin nyt näyttää olevan, liian korkea, on kaivoshanke evättävä välittömästi. Timanttikaivos toimisi alueella joitakin kymmeniä vuosia, mutta luonto, ihmiset ja saamelaiskulttuuri elävät siellä paljon pidempään. Päätöksenteossa on laitettava timantteja suurempi painoarvo ympäristölle, jonka rooli saamelaisten ja muiden pohjoislappilaisten elämässä on elintärkeä, ja muutenkin olisi positiivista jos edes joskus luonnon monimuotoisuus otettaisiin itsearvoisen tärkeäksi tekijäksi ympäristö- ja elinkeinopolitiikassa.

 

 

 

  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (71 kommenttia)

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Olisi luotava olosuhteet, joissa saamelaiset voivat itse päättää ja itse kaivaa timantit ylös. Millä oikeudella muut tuosta ottavat primäärihyödyn?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Millä oikeudella muut tuosta ottavat primäärihyödyn?"

Kokoomus on määritellyt ketkä ottavat hyödyn ja SDP sekä Keskusta ovat olleet aivan samaa mieltä. Kokoomuksen Häkämies sanoi pari vuotta sitten ettei kukaan vaatinut että valtion myymästa Kemiran lannoitebisneksestä olisi pitänyt pyytää enemmän, nythän valtio sai vähän päälle 200 miljoonaa 40 miljardin fosfaattivarannoista.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eikö tällaisia alihintaisten kauppojen tekeminen ole rikosoikeudellisesti määritelty?

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #5

Yaran oikeudet Sokliin voidaan tarvittaessa perua. Mikäli minkäänlaista toimintaa ei ala tietyssä ajassa, kaivosoikeudet vanhenevat. Mikään ei ole sen helpompaa valtiolle kuin hidastaa ja jarruttaa niin ettei mitään toimintaa pääse alkamaan, jos hallitus niin päättäisi. Kyse on ainoastaan tahdosta, jonka puute viittaa siihen että norjalaiset ovat onnistuneet voitelemaan oikeita tahoja.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

ILO-sopimuksen ratifiointia ei yhtään helpota se, että saamelaiskäräjät ja hallitus sorsivat alkuperäisempiä Inarin kalastaja- ja metsästäjälappalaisia.

http://nra.fi/hallitus-jatkaa-inarin-saamelaisten-...

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Valtion maiden myynti Lapin pohjoisosissa on erittäin kyseenalaista toimintaa koska ei ole mitenkään perusteltua, että juuri Suomen valtio olisi oikeutettu myymään näitä maita. Etelässä suurin osa maasta on yksityisomistuksessa, Lapissa maat omistaa pääosin valtio. Niin pitkään kun maiden käyttöoikeus on Lapin asukkailla, ei ole ongelmia mutta valtion myydessä maat pois, loukataan Lapin asukkaiden ikiaikaisia nautintaoikeuksia. Parempi olisi antaa maat paikallisten asukkaiden itsehallinnon alaiseksi. Kaivos voi tuottaa kymmeniä vuosia rahaa jollekin ulkomaiselle kaivosyhtiölle tai "talvivaaralle" ja samalla saastuttaa maan. Paikalliset elinkeinot tuottavat elannon vuosisadasta toiseen.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Nimenomaan. Ja ottaen huomioon että saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansa ja merkittävä vähemmistö, pitäisi heillä olla päätäntävalta alueilla, joilla saamelaiselinkeinoja ja -kulttuuria pääasiallisesti harjoitetaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Nimenomaan. Ja ottaen huomioon että saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansa"

Tulee mieleen ettei enemmistön mielipiteellä ole merkitystä. Ei kyllä vähemmistönkään jos ei ole ruotsinkielinen.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #10

Mihin siis viittaat tällä/mitä tarkoitat?

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #10

Saamelaiset ovat enemmistönä joissakin pohjoisen Lapin kunnissa, toisissa vähemmistönä. Koko Suomen valtion näkemys poikkeaa erittäin paljon pohjoisen Lapin suomalaisten näkemyksestä, joka on pitkälti yhteinen saamelaisten kanssa. Ei suomalaisetkaan halua pilata kotimaataan ja vesiään kaivoksilla. Pohjoisen Lapin suomalaiset elävät usein samoilla elinkeinoilla kuin saamelaiset. Suomalaisten "enemmistö" voi painua ties minne sotkemasta Lapin maita.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander Vastaus kommenttiin #14

Samalla logiikalla ei valtio voi tehdä mitään toimia. Sillä eihän minkään alueen alueita omistaisi valtio eli kansa yhdessä vaan alueen asukkaat.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #16

Saamelaisalueet ovat kiinteästi sidoksissa saamelaiselinkeinoihin ja -kulttuuriin. Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansa jota on systemaattisesti sorrettu valtion toimesta koko valtion olemassaolon ajan. Jatkossa olisi vähintään kohtuullista pitää kulttuuri ja elinkeinot elävänä jättämällä saamelaisalueet rauhaan.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #17

Höpöhöpö. Suurin osa saamelaisista - tai, kuten nykyisin on poliittisesti korrektia ilmaista - saamelaistaustaisista suomalaisista, asuu saamelaisalueen ulkopuolella, ylivoimaisesti suurimpana saamelaiskeskuksena Halsinkin ja sen ympäristökuntien muoostama "metropoli".

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #26

Höpöhöpö itsellesi. Olen varsin tietoinen siitä, että Helsinki on absoluuttisesti suurin saamelaiskunta Suomessa, mutta perinteinen saamelaisalue kattaa nimenomaan Pohjois-Lapin kuntia, joilla asuu edelleen merkittävä saamelaisväestö, ja myös harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja kuten kalastusta ja poronhoitoa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #29

Kuten totesin, höpöhöpö.

"Saamelaisalueet ovat kiinteästi sidoksissa saamelaiselinkeinoihin ja -kulttuuriin."

Millä tavoin nuo helsinkiläiset sitisaamelaiset ovat "kiinteästi sidoksissa saamelaiselinkeinoihin"? Poronhoitoa ja siitoja Kruunuhaassa?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #32

Tässä blogissa puhun nimenomaan saamelaisalueista pohjoisessa johon kaivosteollisuus liittyy. Haja-asutusalueilla perinteiset elinkeinot ovat vahvasti edustettuna saamelaisten keskuudessa nykyäänkin ja luonto on edelleen saamelaiskulttuurin perusta.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #33

Välillä puhut saamelaisalueista, välillä saamelaisista, välillä Lokan allasalueen lantalaisista. Koeta päättää, mistä oikein Puhut.

Mielenkiintoista on, että maailman suurin timanttiesiintymä ja louhinta siellä ei saa osaltasi vastaavaa huomiota. Mutta sehän ei olekaan saamelaisalueella...

Itsekään en hyväksy luonnon pilaamista, mutta pitäisi sentään pysyä asiassa ja ottaa tosiasioista selvää. Sama koskee myös mm. Talvivaara-sekoilua: kukaan ei ole ottanut suurennuslasin alle pääsyyllisiä, virkavelvollisuutensa täyttämättä jättäneitä viranhaltijoita, joiden olisi pitänyt puuttua asioihin heti, kun ongemat ilmenivät, eikä lepsuilla ja "viettää lomaa". Yritysjohto oli helpompi syntipukki.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #35

Olen kyllä tässä ihan johdonmukaisesti puhunut Pohjois-Suomen perinteisistä saamelaisalueista, joissa saamelaiselinkeinoja nimenomaan harjoitetaan ja joista käydään aluekiistoja minkä vuoksi ILO-sopimusta ei nimenomaan ole ratifioitu.

"Mielenkiintoista on, että maailman suurin timanttiesiintymä ja louhinta siellä ei saa osaltasi vastaavaa huomiota. Mutta sehän ei olekaan saamelaisalueella..."

Mistä sinä tiedät kuinka paljon energiaa olen käyttänyt muihin timanttiesiintymiin? Miksi saamelaisalueet eivät vaatisi ylimääräistä huomiota, varsinkin kun se on sen valtion alueella tapahtuvaa toimintaa jonka kansalainen olen? En nyt ihan seuraa logiikkaasi.

Ja tässähän nimenomaan kritisoin paitsi yritysjohtoa, erityisesti Suomen Valtiota eli juurikin tuota viranhaltijapuolta...

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #37

Ah, joka tietoa lisää, se tuskaa lisää: " Miksi saamelaisalueet eivät vaatisi ylimääräistä huomiota, varsinkin kun se on sen valtion alueella tapahtuvaa toimintaa jonka kansalainen olen? En nyt ihan seuraa logiikkaasi. "

Olethan myös sen valtion kansalainen, jonka alueella tuo maailman suurin timanttiesiintymä on. Joten miksi saamelaisalueet vaatisivat enemmän huomiota kuin muu Suomi?

Mikä on tuo "aluekiista", josta puhut?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #39

Aluekiistassa on kysymys siitä, pitäisikö valtion antaa saamelaisille takaisin maa-alueet, jotka valtio on aikoinaan saamelaisilta vienyt. Tuo ILO-sopimus juuri takaa alkuperäiskansoille paremmat oikeudet maa-alueisiin ja luonnonvaroihin. Suomessa sopimuksen kattavista alueista 90% sijaitsee saamelaisalueilla Pohjois-Lapissa. Aluekiistaan liittyy myös keskustelu siitä, mikä on saamelaisen määritelmä.

Täytyy myöntää että tuo timanttiesiintymäasia oli uusi tieto.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #41

"Aluekiistassa on kysymys siitä, pitäisikö valtion antaa saamelaisille takaisin maa-alueet, jotka valtio on aikoinaan saamelaisilta vienyt."

Koska, ja miten se tarkkaan ottaen liittyy nykyiseen kaivosvaraukseen?

" Aluekiistaan liittyy myös keskustelu siitä, mikä on saamelaisen määritelmä."

Jep. Tässäpä kukkahattutädeille pohtimista: Onko "saamelaisuus" geneettistä, jolloin vain noin 40 % saamelaisista on "saamelaisia", vai kulttuurista, jolloin saamelainen on jokainen poronhoitaja - vaiko kielellistä, jolloin kumpikaan edellisistä ei riitä, jos ei osaa kieltä, mutta kieltä opiskellut somali on "saamelainen"?

Tuleeko "saamelaisuudesta" suomalaisen rasismin perusta?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #43

Jospa jätetään kukkahattutäteilynimittelyt pois täältä.

Ja tuo aluekiista liittyy kaivosvaraukseen siten, että se liittyy kysymykseen siitä, kenellä on sanomista maa-alueasioissa ja kenellä luonnonvaroihin on käyttö-oikeus; valtiolla, valtiolla ja saamelaisilla, saamelaisilla vai kansainvälisillä yrityksillä.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #44

Tuo kukkahattuilu on tärkeä elementti saamelaisuuden määrittelyssä. Mikä vaihtoehoista sinun mielestäsi olisi sopiva? Kieli, heenit vai porot?

Aluekiista ei liity kaivosvaraukseen sen enepää kuin maanomistusolot muuallakaan Suomessa. Kaivostoiminnan aiheuttamat vahingot ja tulonmenetykset tulee lain mukaan korvata, ja laki on siltä osin sama koko maassa. Et vieläkään ole kertonut, miksi saamelaisalueelle tarvitaan jotain muita oikeuksia kuin muualle Suomeen.

Mitään erityistä, muusta Suomesta poikkeavaa, perustuslain suomaa turvaa ei saamelaisalueilla kaivostoiminnan osalta ole. Eikä tietenkään pidäkään olla.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #47

En ole saamelainen joten en varmaan ole oikea tyyppi määrittelemään saamelaisuutta.

Aluekiista liittyy ja jos asia kiinnostaa suosittelen googlaamaan lisää tietoa.

"Et vieläkään ole kertonut, miksi saamelaisalueelle tarvitaan jotain muita oikeuksia kuin muualle Suomeen."

Saamelaisalueiden kiista johtuu siitä, että valtio on lunastanut aikoinaan saamelaisten omat alueet valtiolle. Kuten olen jo moneen kertaan sanonut, saamelaisilla on perustuslaillinen vähemmistökulttuurin suoja, jolloin valtio on sitoutunut kulttuurin säilyttämiseen ja mahdollisuuteen kehittyä. Yksinkertaisella päätelmällä maa-alueiden hyväksikäyttö ja elinkeinojen vaikeuttaminen ei millään tavalla edistä kulttuurin säilyvyyttä ja kehittymistä. Saamelaisia on systemaattisesti syrjitty valtion historian ajan joten sikäli kyseessä on vähemmistö johon on syytä kiinnittää erityistä huomiota oikeuksien toteutumisten kannalta.

Saamelaisten kohtelu ei valitettavasti poikkea kovasti muiden alkuperäiskansojen kohtelusta. Monesti kauhistellaan esimerkiksi aboriginaalien kohtelua, mikä on ollut todella törkeää, mutta samalla oman valtiomme alkuperäiskansan tasa-arvo-ongelmiin ei haluta tarttua.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #50

"En ole saamelainen joten en varmaan ole oikea tyyppi määrittelemään saamelaisuutta."

??? Vain saamelainen voi siis määritellä, kuka on saamelainen? Ja pitää olla saamelainen, jotta sen voisi määritellä, voiko määritellä?

"Saamelaisalueiden kiista johtuu siitä, että valtio on lunastanut aikoinaan saamelaisten omat alueet valtiolle."

Koska?

"Kuten olen jo moneen kertaan sanonut, saamelaisilla on perustuslaillinen vähemmistökulttuurin suoja, jolloin valtio on sitoutunut kulttuurin säilyttämiseen ja mahdollisuuteen kehittyä."

Juuri näin.

"Yksinkertaisella päätelmällä maa-alueiden hyväksikäyttö ja elinkeinojen vaikeuttaminen ei millään tavalla edistä kulttuurin säilyvyyttä ja kehittymistä."

Yksinkertainen päätteleminen ei tässä toimi. Perustuslaki ei puhu mitään "saamelaisalueesta".

"Saamelaisten kohtelu ei valitettavasti poikkea kovasti muiden alkuperäiskansojen kohtelusta."

Miten se poikkeaa muiden suomalaisten (alueen alkuperäisasukkaiden) kohtelusta muualla Suomessa? Onko oikeus alkuperäiskulttuuriin Suomessa vain saamelaisilla? Poronhoito ei ole saamelaisten alkuperäiskulttuuria, vaan "saamelaisuutta" vasta 1500-luvun lopulta. Mikä on siis tuo "alkuperäiskulttuuri" joka pitää suojella? Riekonmetsästys?

"Monesti kauhistellaan esimerkiksi aboriginaalien kohtelua, mikä on ollut todella törkeää, mutta samalla oman valtiomme alkuperäiskansan tasa-arvo-ongelmiin ei haluta tarttua."

Me lantalaiset olemme alkuperäiskansaa Suomessa siinä kuin saamelaiset "saamelaisalueilla". Ongelmana näissä "tasa-arvo-ongelmissa" on juuri se, että tasa-arvoa ei ajeta, vaan nimenomaan eriarvoa. Minä esimerkiksi en saa muuttaa Lappiin ja alkaa harrastamaan poronhoitoa, koska en ole "saamelainen". Mitä tasa-arvoa se muka on?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #51

Saamelaisuus on määritelty ja siitä keskustellaan jatkuvasti. Täältä http://www.samediggi.fi/ ja täältä http://www.ssn.fi/info/tietoa-saamelaisista/ voit lukea lisää määrittelystä ja siihen liittyvästä keskustelusta. Suomessa on laitonta ylläpitää etnistä rekisteröintiä joten saamelaiskäräjät pitää hallussaan saamelaiskäräjillä äänioikeutettujen ihmisten tietoja mikä on yksi tapa saada osviittaa saamelaismääristä yms.

Perustuslaissa mainitaan vähemmistön oikeuksen suojeleminen ja edistäminen ja saamelaiskulttuuriin liittyy Pohjois-Lapin alueet.

En jaksa enää sadatta kertaa näitä asioita toistaa, joten jos asia kiinnostaa, kannattaa lukea esim. ylläolevat linkit ja tutustua vähemmistöpolitiikkaan, saamelaisten historiaan ja siihen, että tietyt vähemmistöt eivät, toisin kuin väität, vaadi erityisoikeuksia, vaan tasa-arvoa. Tällä hetkellä esimerkiksi saamelaiskäräjillä, joka on pääasiallisia saamelaisten äänenkannattajia poliittisesti, ei ole hirveästi painoarvoa poliittisessa päätöksenteossa, toisin kuin esimerkiksi Norjassa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #52

Halusin keskustella sinun blogissasi sinun kanssasi. Ilmeisesti sinulla ei ole mielipidettä asiasta.

"Perustuslaissa mainitaan vähemmistön oikeuksen suojeleminen ja edistäminen"

Juuri näin

" ja saamelaiskulttuuriin liittyy Pohjois-Lapin alueet. "

Tätä taas laissa ei mainita. Sitisaamelaiset eivät asu Phjois-Lapissa, mutta ovat samaa saamelaisvähemmistöä - vai ovatko?

"saamelaisten historiaan"

Tunnen saamelaisten historiaa hyvin. Entä sinä? Suosittelen teosta "Olbmot oval min".

ja siihen, että tietyt vähemmistöt eivät, toisin kuin väität, vaadi erityisoikeuksia, vaan tasa-arvoa. "

On siis mielestäsi tasa-arvoa, että syntyperänsä perusteella toiset saavat tehdä jotain, mitä toiset syntyperänsä perusteella eivät saa tehdä. Aika erikoinen tapa ajatella tasa-arvoa.

"Suomessa on laitonta ylläpitää etnistä rekisteröintiä"

Missä laissa tällainen on kielletty?

"joten saamelaiskäräjät pitää hallussaan saamelaiskäräjillä äänioikeutettujen ihmisten tietoja"

Ja tämä sitten ei ole "etnistä rekisteröintiä"?

"Tällä hetkellä esimerkiksi saamelaiskäräjillä, joka on pääasiallisia saamelaisten äänenkannattajia poliittisesti, ei ole hirveästi painoarvoa poliittisessa päätöksenteossa, toisin kuin esimerkiksi Norjassa."

Ja näin on oikein. "Poliittista painoarvoa" voi ja saa olla vain eduskunnalla, EI saamelaiskäräjillä, Folktingetilla, Suomalaisuuen Liitolla tai erilaisilla maahanmuuttaja"yhteisöillä".

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #53

"'Poliittista painoarvoa' voi ja saa olla vain eduskunnalla."

Elikkäs.... kunnanvaltuustot yms. voidaan mielestäsi poistaa turhina?

"Suomessa on laitonta ylläpitää etnistä rekisteröintiä"

'Missä laissa tällainen on kielletty?'". -Suomen laissa

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #54

""'Poliittista painoarvoa' voi ja saa olla vain eduskunnalla."

Elikkäs.... kunnanvaltuustot yms. voidaan mielestäsi poistaa turhina?"

Kunnanvaltuustot eivät päätä kaivosvarauksista, ja niistä kait nyt oli kyse? Vai oliko?

""Suomessa on laitonta ylläpitää etnistä rekisteröintiä"

'Missä laissa tällainen on kielletty?'". -Suomen laissa"

Ja sitten tähän lainkohta. Finlexistä voi etsiä - et löyä.
"

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #55

Mun tehtävä ei ole käydä sulle Suomen lakia läpi - voit tehdä sen itsekin jos et usko. Suomessa etninen rekisteröinti on yksiselitteisesti kiellettyä, kuten Ruotsissakin, jossa viime vuonna nousi kohu poliisin ylläpitämästä romanirekisteristä.

Puhuit poliittisesta painoarvosta, jota on kaikilla politiikan tasoilla, joten peräänkuuluttaessasi johdonmukaisuutta muilta, peräänkuuluta sitä myös itseltäsi.

Mukavia hetkiä Finlexin parissa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #56

Kuten totesin, et löydä moista finlexistä, vaikka etsisit. En löydä minäkään. Syy on selvä, sellaista lakia ei ole. Se, mikä lainsäädäntö Ruotsissa on voimassa, ei kuulune tähän keskusteluun.

Puhuin poliittisesta painoarvosta, kun keskusteltiin blogisi aiheesta. toki poiittista painoarvoa on myös Putimella ja Obamalla, mutta sekään ei kuulune blogisi aiheeseen.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #57

Kun ilmeisesti Googlen käyttö osoittautui ylivoimaiseksi, ole hyvä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/1999052...

"Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

1) rotua tai etnistä alkuperää..."

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #58

Juuri näin. Ja jatkossa todetaan:

16 §
Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät

Suunnittelua ja selvitystä varten viranomainen voi muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteriin noudattaen soveltuvin osin, mitä 14 §:ssä säädetään.

Lisäksi samainen laki toteaa mm.:

12 §
Poikkeukset arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta

4) tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi;

5) tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä;

6) tietojen käsittelyä historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten;

7) uskonnollista, poliittista tai yhteiskunnallista vakaumusta koskevien tietojen käsittelyä tällaista vakaumusta edustavien yhdistysten ja muiden yhteisöjen toiminnassa, jos tiedot koskevat näiden yhdistysten tai yhteisöjen jäseniä taikka henkilöitä, joilla on niihin säännölliset, yhdistysten ja yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, eikä tietoja luovuteta sivullisille ilman rekisteröidyn suostumusta;

12) sosiaalihuollon viranomaista tai muuta sosiaalihuollon etuuksia myöntävää viranomaista, laitosta tai yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaa käsittelemästä kyseisen viranomaisen, laitoksen tai palvelujen tuottajan toiminnassaan saamia tietoja rekisteröidyn sosiaalihuollon tarpeesta tai hänen saamistaan sosiaalihuollon palveluista, tukitoimista tai hänelle myönnetyistä muista sosiaalihuollon etuuksista taikka muita rekisteröidyn huollon kannalta välttämättömiä tietoja; tai

13) tietojen käsittelyä, johon tietosuojalautakunta on antanut 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Tämä tarkoittaa sitä, että viranomainen voi tallentaa noita "etnisiä" tietoja. Muutoinhan saamelaiskäräjien äänestysluettelon pitäminen olisi laitonta.

Kun lukee lakia, laki pitää lukea KOKONAAN.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #59

Valtio ei saa lain mukaan ylläpitää etnistä tai muutakaan rekisteriä. Saamelaiskäräjät saavat ylläpitää rekisteriä, koska rekisteri liittyy saamelaiskäräjien äänioikeuteen ja sinne ilmoittaudutaan itse, ellei ole äänioikeutetun lapsi jolloin äänioikeusmääritelmä täyttyy automaattisesti. Saamelaiskäräjät ei myöskään ole valtion viranomainen eikä osa valtionhallintoa, vaikka se toimii oikeusministeriön hallintoalalla.

"Suomessa tilastointi etnisen alkuperän perusteella on henkilötietolain mukaan laitonta ellei tehtävistä ole säädetty nimenomaan laissa. Suomen saamelaiskäräjälain § 23 mukaan saamelaiskäräjät ylläpitää vaaliluetteloa saamelaisista. Vaaliluettelosta ei voi myöntää tietoja kuin saamelaiskäräjien hallituksen luvalla tilastointi- ja tutkimustarkoitukseen. Saamelaiskäräjien vaalien yhteydessä kerätään tilastoa saamelaisten määrästä kotiseutualueen kunnissa, kotiseutualueen ulkopuolella ja ulkomailla. Tilasto on tarkin tieto Suomen saamelaisten määrästä."

Lähteenä saamelaiskäräjien kotisivu jonka aiemmin linkkasin sekä oikeusministeriö.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #60

"Suomessa tilastointi etnisen alkuperän perusteella on henkilötietolain mukaan laitonta ellei tehtävistä ole säädetty nimenomaan laissa."

Juuri näin. Se ei siis ole laitonta, koskapa siitä on nimenomaan laissa säädetty. Myös valtiovallan osalta on laissa poikkeuksia, kuten yllä olevasta lainauksesta huomannet. Nyt sitten vertaat vain tätä alkuperäiseen väitteeseesi, "Suomessa on laitonta ylläpitää etnistä rekisteröintiä", ja, toivottavasti, huomaat olleesi väärässä.

Kuten totesin, lait pitää lukea KOKONAAN.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #62

En tiedä miksi tästä asiasta on vängättävä mutta edelleen, valtion suorittama etninen rekisteröinti on laitonta. Valtio tilastoi ihmisiä kyllä syntymämaiden mukaan, mutta etnisten rekisterien ylläpito ON KIELLETTYÄ ellei siihen erikseen ole myönnetty lupaa ja elleivät rekisteriin kuuluvat ihmiset ole ilmaisseet suostumustaan.

Tämä väittely loppuu osaltani nyt tähän koska se ei liity enää varsinaiseen aiheeseen ja koska laista on olemassa yksiselitteinen tulkinta ja mikäli se on sinulle epäselvää ota yhteys vaikka oikeusministeriöön.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #66

" Se ei siis ole laitonta, koskapa siitä on nimenomaan laissa säädetty. Myös valtiovallan osalta on laissa poikkeuksia, kuten yllä olevasta lainauksesta huomannet"

Lakiteksti viestissäni on suora lainaus. Ei tarvitse ottaa yhteyksiä mihinkään, jos osaa - ja viitsii - lukea.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #35

Talvivaaran kaivostoiminnalle, josta vedet valuu suurimmalle osalle Suomen vesistöjö, ei olisi alkuunkaan mitään lupa pitänyt antaa. Nyt perustellaan saastuttamisen jatkamista sillä, että luonto on jo pilattu. Koko Saimaa ei ole vielä ehditty pilata, mutta katastroofiviritys on edelleen toiminnassa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #63

Näinkin voi ajatella. Oleellista olisi tietää, KUKA se luvan aikoinaan antoi, ja millä perusteella, sekä miksi kaivoksen toimintaa ei valvottu, vaikka sitä varten viranomainen on, eli KUKA jätti valvonnan tekemättä.

Jarno Liedes

Vasemmistoliberalistit ovat päättäneet, että on parempi että asiat päätetään korporaatioiden hallitsemissä keskuspolibyrooelimissä Eu:ssa kuin että niihin saisi valtaa kukaan alkuperäiskansalainen ylipäänsä. Odotappa kun TTIP-sopimus hurahtaa käyntiin, sitten on kunnon massacre odotettavissa alkuperäiskansalaisten alueilla.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Kaikki tuntemani vasemmistolaiset kyllä vastustaa TTIP-sopimusta...

Jarno Liedes

Ja ovat silti positiivisin fiiliksin rakentamassa liittovaltiota ?
Aika ristiriitaista sanoisin.

Keskushallintojärjestelmä kuitenkin kollektiivisuuden kautta lienee edelleen silti vasemmiston päämäärä?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #12

Ei ole.

Ja esim. Vasemmistoliiton EU-vaaliohjelma otti erittäin kriittisen kannan liittovaltiokehitykseen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #13

"Ja esim. Vasemmistoliiton EU-vaaliohjelma otti erittäin kriittisen kannan liittovaltiokehitykseen."

Käytännössä taas vasemmisto on ollut liittovaltiokehityksessä tiiviisti mukana äänestämällä tukipakettien ja yhteisvelkarahastojen puolesta. Kumma kun liittovaltiokehitys kielletään lähes joka puolueen taholta ja kuitenkin EU:lle ja EKP:lle on siirretty päätöksenteko lähes kaikessa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #23

Suomalaisessa politiikassa puheet ovat puheita ja teot tekoja, ja perinteisesti, R. Kiplingiä lainatakseni, "never shall they meet".

Vaalit ensi vuonna, katsokaamme, kenet valitsemme seuraavaksi kaudeksi viiaamaan meitä linssiin - vai olemmeko ehkä kansana oppineet jotain.

Kansanedustaja, jolla tämä kaksi yhdistyivät, oli Jyrki Yrttiaho, mutta hän jättäytyy pois seuraavista vaaleista, koskapa puolue ei häntä suoraselkäisenä poliitikkona hyväksy. Olisi antanut äänestäjien päättää...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #12

Keskushallinto on kollektiivisen demokratian vastakohta.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Se on rikos vasta kun se sattuu vähemmistölle. Ei kauheasti sympatiaa heru kieltämättä tuon yksityiskohdan takia. Kaikki kuvattu kun on ihan normimenoa Suomessa. Kunnes se tapahtuu jollekin alkuperäiskansalle, jonka suurimpia ongelmia näyttäisi olevan ihmisten jakaminen "meihin" ja "muihin". Oletteko seurannut ko. keskustelua?

Jos moista keskustelua käytäisiin yleisellä tasolla samalla paatoksella vaikkapa suomalaisista, Yrttiahokin sitä paheksuisi.

Mutta suoraan olen sitä mieltä, että nämä kaivoshankkeet ja muut yksityistämiset ovat sitä samaa vanhaa sontaa uudessa paketissa. Globaalin ahneuden tuottamia lokaaleja ongelmia. Oli se kuka tahansa, hänellä kuuluisi olla oikeus päättää oman asuinpaikkansa ja kotinsa kohtalosta, kuului näennäisesti mihin kansanryhmään tahansa.

Jos hänelle ei sitä suosiolla anneta ja puhetta ei kuunnella, minä en ainakaan tule tuomitsemaan, jos hän sen ottaa omin käsin.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Olen tässä moneen kertaan jo toistanut sen faktan, että saamelaisten kokema syrjintä nykypäivänä ja historian saatossa painaa vaakakupissa aika paljon. Suomen valtio on perustuslaillisesti sitoutunut edistämään kansallisten vähemmistöjen oikeuksia.

Sitä paitsi saamelaiset ovat enemmistönä tai lähes enemmistönä monissa paikoissa Pohjois-Lapissa.

Jarno Liedes

Enemmistövähemmistönä suomessa. Jeah. I like that thought! :=

Saamelaisten kokema syrjintä johtuu siitä, että "rauhan Eu"(kirjoitan pienellä (u:n)koska se osoittaa mitä ajattelen koko jutskasta) on tehty enimmäkseen edustamaan multinationaalistaepänationaalista-kansainvälistäeliittiä poliitikkoineen. Siksi mm. ilmastonmuutostaistelut maksavat köyhille kaikista eniten ja rikkaat tekevät rahaa hypetyksellä. Vasemmisto on taas ollut hallituksessa monet kerrat ja olisi voinut lähteä sieltä tai ottaa asian kynnykseksi moneenotteeseen hallituksessa näinä meidän vuosikymmeninä.

Sanotaanko, että blogin aiheen kannalta juna on mennyt monta kertaa. Vaikka sinällään aihe saa sympatiat, koska oman kulttuuripiirin koskemattomuus tulisi olla kaikkien oikeus.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Missä vaakakupissa se painaa? Ihmiskunnan historia on täynnä toinen toistaan hurjempaa juttua, joka toki meidän aikalaisperspektiivistämme on milloin mitäkin. Mutta se on pelkkää jauhantaa kaikissa muissa yhteyksissä, paitsi poliittisessa pyrkyröinnissä.

Ihmisiä kyykytetään, kusetetaan ja syrjitään päivittäin, mutta ketään ei kiinnosta jos ei jossain käräjillä joku satraappi ole sinulle "hihamerkkiä" antanut ja joku toinen herra jossain sille "hihamerkille" lainvoimaa antanut.

Katoppa sitä keskustelua. Ne ei itsekään osaa tasavarmasti sanoa kuka on saamelainen ja kuka ei ja käyttävät niitä samoja tyhjiä argumentteja puolustuksekseen kuin mitä joku hommafoorumilainen käyttää puhuessaan suomalaisuudesta. Vai onko niin, että Suomen valtion sitoomus tai joku "EU-hihamerkki" on ero sen välillä onko sama argumentti totta vai ei?

Jos niin on, olemme todella pahassa kusessa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Jos luonnonsuojelupyrkimykset kulkevat käsi kädessä jonkun vähemmistön aluepoliittisten pyrkimysten kanssa niin sehän on vain hyvä luonnonsuojelijalle. Onhan Talvovaaran tapauksessa myös lähellä asuvat aktiivisempia.

Niko Sillanpää

Kaivoslaki on rikki. Merkittävät uusiutumattomat luonnonvarat pitäisi olla pitkälti kokonaan kansallistettuja, ei varsinkaan ulkomaisessa yksityisomistuksessa.

Sen sijaan kolonialismihöpinät voi suoraan jättää sinne, minne ne kuuluvat. Eli touhukkaiden, maailmantuskaa kokevien lukiolaistyttöjen kouluaineisiin.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Ensinnäkin tytöttelyhöpötyksen voit jättää minne se kuuluu ja kenties ottaa selvää mitä kolonialismi tai neokolonialismi tarkoittaa.

Niko Sillanpää

Näinkö? Ajatko muuten voimallisestikin Karjalan palauttamista Suomelle? Ai, etkö aja? Miksi et?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #22

Miten Karjalan palauttaminen liittyy tähän timanttikaivosasiaan???

Käyttäjän pasipulkkinen kuva
Pasi Pulkkinen

Niin ja on muistettava ettei timanttikaivokset, niin kuin ei kultakaivoksetkaan, tuota juurikaan mitään elämälle hyödyllistä. Ne tuhlaavat vain uusiutumattomia resursseja. Timanttien teollisuustarve saadaan tyydytettyä ilman uusia Lapin kaivoksia ja kullan varastot riittävät teollisuus ja tutkimuskäyttöön mittaamattoman kauan.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Timanttikaivos olisi myös lyhytkestoinen projekti, joitain kymmeniä vuosia.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Blogisti on parissa tärkeässä kohdassa väärässä:

1) Kaivoslaki on aivan samanlainen koko maassa, saamelaisten oikeuet "alkuperäiskansana" on taattu aivan samoin periaattein kuin muienkin suomalaisten "alkuperäiskansana". Ei-saamelaiset suomalaiset ovat asuttaneet tätä aluetta suunnilleen yhtä kauan kuin saamelaisetkin suomalaiset.

2) Timantilouhinta on oikeastaan sieltä ympäristöystävällisemmästä päästä kaivostoimintaa, verrattavissa vaikkapa kuuluisaan punaiseen graniittiin. Kyse on pelkästään kivenmurskauksesta, kemikaaleja yms. ei tarvita, kuten tarvitaan esim. kultakaivostoiminnassa (talvivaara ym.)

3) Kaivosvaraus on juuri se, joka mahdollistaa paikallisväestön huomioimisen. Kaivosvaraus tarkoittaa, että varatulla alueella saa tutkimuksia tehä vain yksi yritys. Vaihtoehtona olisi "villi länsi/itä" -toiminta, jossa kaikki hääräävät paikalla yht'aikaa ja kilpaa. Siinä jäisivät "alkuperäiskansan oikeudet" huomiotta, niin kuin on käynyt muualla maailmassa.

4) Kavisvarauksen voi tehdä vaikka Kaivopuistoon, jos sieltä jotain kaivettavaa löytää.

5) Lokan altaan alta joutui lähtemään niin saamelaisia kuin lantalaisiakin lappalaisia. Jälkimmäiset yleensä unohdetaan, koska he eivät ole mediaseksikkäitä.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

EI saamelaisasiassa ole kysymys mediaseksikkyydestä vaan siitä, että esimerkiksi tuossa Lokan tapauksessa vuorovaikutus ja dialogi eivät missään tapauksessa toimineet ja paikalliskulttuuri ja ihmisten elinkeinot jyrättiin täysin.

Esimerkiksi tuossa Spotlight -ohjelmassa tuodaan esille mahdollinen ympäristöriski ja todetaan että kaivostoiminta saattaisi hyvin todennäköisesti vaikuttaa Utsjoen veden laatuun (vaikka kaivostoiminta onkin mekaanista).

Ja tämä "Kaivosvaraus on juuri se, joka mahdollistaa paikallisväestön huomioimisen" -kohta on täysin paradoksaalinen; paitsi Utsjoen kunta, myös yksittäiset kuntalaiset OVAT VALITTANEET ASIASTA. Kuten myös alueen ELY-keskus ja Saamelaismuseosäätiö.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Eli aivan kuten sanoin. Lokan kohdalla ei ollut kyse "saamelaiskulttuurista", vaan altaan alueelta pakkomuuttaneista ja heidän elämästään - suurin osa lantalaisia.

"Saattaisi hyvin todennäköisesti..." Joopajoo. Millä tavoin?

Mikä tuossa on se "paradoksi"? Se, että asiasta ylipäätään voi valittaa, nimenomaan on juuri sitä paikallisten huomioimista. Jos kaivosvarausta ei olisi, alueella hääräisi, kuten totesin, kaikki mahdolliset ja mahdottomat tahot, eikä olisi mitään, mistä valittaa tai kenelle valittaa.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #31

Valittamisella ei ole mitään pointtia jos se ei käytännössä koskaan johda mihinkään tai valituksia ei edes oteta käsittelyyn. Tulisitko itse onnelliseksi siitä että saat kyllä valittaa ennen kuin kuula ammutaan kalloon, mutta lopputuloksen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä?

Saamelaiskulttuurilla on Suomen _perustuslain_ antama suoja joka on nimenomana laadittu vähemmistökulttuurin oikeuksien ja kehityksen turvaamiseksi. Saamelaisalueiden pilaaminen ei millään tavalla ole linjassa tuon perustuslaillisen suojan kanssa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #34

"Valittamisella ei ole mitään pointtia jos se ei käytännössä koskaan johda mihinkään tai valituksia ei edes oteta käsittelyyn."

Näinkö on käynyt?

" Saamelaisalueiden pilaaminen ei millään tavalla ole linjassa tuon perustuslaillisen suojan kanssa."

Minkään Suomen alueen pilaaminen ei ole "linjassa" lainsäädännön kanssa. Onko timattikaivos saamelaisalueella alueen pilaamista, mutta muualla Suomessa ei?

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #36

Jos luit blogini ja/tai katsoit linkkaamani ohjelman, siinä kävi ilmi että Saamelaismuseosäätiön valitus oli hylätty heti kättelyssä ja muiden valitusten käsittelyynotosta ei olla vielä päätetty.

Ja suhtaudun kyllä varsin kriittisesti ihan muuallakin Suomen alueella tehtävään kaivostoimintaan mikäli se on ympäristöä pilaavaa, kuten oli esimerkiksi Talvivaaran tapauksessa.

En tiedä olenko oikeassa, mutta tuntuu että olemme monesta asiasta tässä samaa mieltä mutta on pakko inttää inttämisen ilosta.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #38

Mitään valituksia ei hylätä "heti kättelyssä". Hylkäämiselle on aina peruste. Ja jatkovalitus on aina mahdollista, KHO on viimesijainen lainsoveltaja.

Tapaus Talvivaaran todelliset syylliset on tosiasiassa jätetty rauhaan, lähinnä poliittisen korrektiuden takia. Kaikki tietävät, kuka on Talvivaaran kaivoksen pääomistaja ja johtaja. Kuka tietää sen viranhaltijan nimen, jonka vastuulla valvonta oli ja joka jätti vastuualueensa hoitamatta?

Jos tiedät, kerro.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho Vastaus kommenttiin #40

Hylkäämisiä tehdään myös poliittisista syistä, joten kyllä, niille on aina peruste. Eri kysymys on se, kenen edun mukainen perustelu on.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #45

Valitus voidaan hylätä vain laissa esitetyin perustein. "On se niin väärin" ei ole lain tarkoittama peruste. Jotta asiasta voisi ylipäätään rationaalisesti keskustella, pitäisi ottaa käsittelyyn valitusasteen kirjaamat hylkäysperusteet. Niitä en ole nähnyt. Oletko sinä?

Käyttäjän pkaka kuva
Pekka Kauppala

Ruotsi nimenomaan EI ole ratifioinut ILO-sopimusta, eikä edes koskaan harkinnutkaan sitä, päinvastoin kuin Norja ja Tanska. Sen sijaan Suomessa asia on ollut jo vuosia hallituksen ohjelmassa. Ruotsin viime vuosina hyväksymät uudet kaivokset saamelaisalueille ovat törmänneet Ruotsin saamelaisten jyrkkään vastarintaan. Eli nimenomaan Ruosti on se huono esimerkki Suomelle, joka jarruttaa ratifiontihanketta.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

Joo, väärä tieto oli lipsahtanut blogiin. Korjataan.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Utsjoki, kaikkein tärkein lohijoki Euroopassa. Annammeko irkkuyhtiön saastuttaa sen. Niinkö tyhmiä päättäjämme ovat? Sallimmeko timanttiryöstön, miksi? http://anttihaataja.wordpress.com/2014/05/25/finni... Masentavaaaaa!

Anu Heiskanen

Kiinalaisen Laotsen sanoin: "Älä halveksi kenenkään asuinpaikkaa, äläkä pidä kenenkään syntyperää halpana". Alkuperäiskansojen oikeuksia suojeleva laki tukeutuu tähän samaan arvomaailmaan. Näin ollen tässä keskustelussa kaivoksen sijoittamisesta Lappiin on pitkälti kyse arvoista. Lait laaditaan tiettyjen arvojen pohjalta, yhteiskuntajärjestyksemme pohjautuu lakien noudattamiseen, joten loogisesti ajateltuna lakia/lakeja on noudatettava. Se millainen arvomaailma lain tulkitsijalla on, vaikuttaa tietysti tulkintaan. Saamelaisten oma perinteinen arvomaailmahan on sama maankäytön suhteen kuin intiaaneillakin. Äiti maata ei voi kukaan omistaa eikä sitä saa raiskata. Saamelaiskulttuuria tuntemattomille tuo filosofia on vaikeasti ymmärrettävissä. Ihmisethän haluavat ehdottomasti omistata maata ja tehdä sille mitä ikinä itse haluavat saadakseen siitä parhaan taloudellisen hyödyn. Nämä vastakkaiset arvomaailmat ovat siis kuin yö ja päivä, jotka eivät voi kohdata toisiaan. Siksi tämän asian riidaton ratkaiseminen on mahdotonta.

Toimituksen poiminnat